Elektronik är faktiskt grundbulten för att göra digitaliseringen möjlig. Med hjälp av olika elektroniska produkter är det möjligt att göra digitaliseringen till verklighet. Exempelvis när det kommer till digital signering är en telefon, surfplatta eller någon annan produkt nödvändig att ha för att kunna genomföra signeringen. Digital signering är ett stort steg i digitaliseringen. Det är fantastiskt att företag kan erbjuda kunder, partners och anställda att skriva under elektroniskt. Med digital signering går det att effektivisera och förenkla saker som företags dokumenthantering. Det är möjligt att använda elektroniska produkter som mobiltelefon, dator eller surfplatta för digital signering.

Digital signering underlättar vardagen för kunder och företagare

Ett företag eller en organisation kommer aldrig att bli helt digitala om de inte har någon form av tjänst för digital signering. Tjänster som exempelvis digital signering underlättar vardagen enormt mycket för många företag. Det är den stora fördelen med både digitaliseringen och utvecklingen av elektroniska produkter. Men det är inte bara för ett företag digital signering underlättar, många av kunderna välkomnar också den typen av signering eftersom den även gör det enklare för dem. Med stor sannolikhet är e-signeringar och e-legitimationer endast i början av en intressant resa.

Digitalisering sker med hjälp av program och verktyg

Digitalisering är ett stort begrepp som används i många olika sammanhang. Men egentligen handlar allt om samma sak, nämligen att använda de möjligheter som det digitala erbjuder. Det digitala formatet och all teknik kommer med möjligheter att förändra, utveckla och förbättra saker. Inte sällan handlar digitalisering om att tillföra någon form av funktionalitet eller på andra sätt effektivisera eller automatisera. Bara för att något är digitalt betyder det inte per automatik att det är digitaliserat. Exempelvis är en faktura i PDF-format inte digitaliserad bara för att du har scannat in den, då är den digitiserad. Men när sedan fakturan skickas genom ett attestflöde eller på något annat sätt använder det digitala för att hantera fakturan har du digitaliserat fakturahanteringen. Du behöver alltså olika program, verktyg och digitala hjälpmedel för att digitalisera saker.

Skapa en digitaliseringsstrategi

Det finns många fördelar med att satsa på digitalisering. Företag har framförallt en hel del att vinna på genom att satsa på digitalisering. Men det gäller att ha en plan för att lyckas med digitaliseringsresan. Att ha en tydlig uttalad digitaliseringsstrategi är en mycket bra ide. Det är även viktigt att skapa en förståelse för hur den digitala omställningen kan komma att påverka företagets affärsmodell. Det finns såklart risker och konsekvenser av förändringsarbete. Digitalisering ger nya affärsmöjligheter men det finns även stora utmaningar. Det är inte sällan som digitaliseringen kräver utveckling av företaget i fråga. Invanda mönster och beteenden är inte helt enkla att bryta alla gånger i vissa företag.