Mät kundlojalitet elektroniskt

Söker du ett enkelt och effektivt sätt att mäta kundlojalitet? Det är ett framgångskriterie att göra regelbundna undersökningar. Man tar reda på vad kunderna tycker

Läs mer »

Elektronik och miljö

Det finns mängder med elektronik. Utvecklingen av olika elektroniska produkter har hjälpt människan i flera avseenden. Men det är viktigt att elektroniken används på rätt

Läs mer »

Elektronik och digitaliseringen

Elektronik är faktiskt grundbulten för att göra digitaliseringen möjlig. Med hjälp av olika elektroniska produkter är det möjligt att göra digitaliseringen till verklighet. Exempelvis när

Läs mer »