Söker du ett enkelt och effektivt sätt att mäta kundlojalitet? Det är ett framgångskriterie att göra regelbundna undersökningar. Man tar reda på vad kunderna tycker samt följer upp detta med någon form av åtgärd. Om du inte har provat att jobba med NPS ännu är det hög tid. Detta kan hjälpa företaget mycket, speciellt när det finns många kanaler online att välja mellan än enbart de traditionella.

Vad är NPS?

NPS, eller Net Promoter Score är ett mått som löper från -100 till 100 och är ett verktyg som gör att man kan mäta kundlojalitet. Det finns ett bevisat samband mellan företagets NPS och kundlojaliteten. NPS-frågor som ställs till målgruppen är enskilda och kan vara formulerade till exempel:

Ange hur troligt det är att du skulle rekommendera (varumärket) till en bekant?

Därefter finns det en skala från 0 till 10 där 0 betyder ”inte alls sannolikt” och 10 betyder ”extremt troligt”. NPS-svaren indelas därefter i tre grupperingar där svarsvärden 0 till 6 bildar gruppen ”kritiska”, 7 till 8 bildar gruppen ”passiva” och slutligen 9 till 10 som bildar gruppen med ambassadörer för varumärket eller ditt företag.

NPS ska inspirera

En del i Net Promoter Score som kan vara inspirerande för den som svarar är den fritext där man skriver in motiveringen till det betyg man lämnat. Detta svar är viktigt och värdefullt i den analys som leder fram till byggnation av en handlingsplan med NPS-mätningen som underlag. Frågan är öppen och uppmanar respondenten att berätta varför man tänkt på ett visst sätt – en bakomliggande tanke som är betydande för framtida kommunikation. Den insikt man får från feedback är oerhört viktig. Organisationer som är öppna och nyfikna åstadkommer oftast ett vassare resultat.

Vart ska man vända sig?

Om du bestämt dig för att ge Net Promoter Score en chans ska du ta kontakt med Questback. De är skickliga i att både visa dig funktioner och agera rådgivare för att du ska uppnå bästa möjliga resultat. Questback är en av de ledande nordiska företagen inom feedback lösningar och är mycket professionella. De är drivna av en stor passion för att stödja organisationer i att bli mer framgångsrika via ett effektivt nyttjande av Net Promoter Score. Man kan bland annat prenumerera på tjänster hos Questback och de är mycket måna om att förstå kundernas behov. De vill arbeta långsiktigt med varje kund för att öka kundens möjlighet att nå framgång.

Questback tror på en bättre värld

Questback tycker om nyfikenhet och är övertygade om att nyfikenhet skapar en bättre värld. En sådan inställning är uppfriskande för deras kunder och man följer på något sätt med Questback på en resa i förändring som kan bli mycket spännande för den som vill lära sig mer och utvecklas.

NPS är ett ypperligt utvecklingsverktyg där man exempelvis kan utföra årligt återkommande undersökningar.