Hur fungerar elektroniska komponenter och vad gör de? De komponenter som bygger upp våra datorer, smartphones och annan elektronik kan vara svåra att begripa, särskilt för dig som är ny till elektronikvärlden. Det kan därför vara bra att bekanta dig med några av de vanligaste elektroniska komponenterna och vad de har för uppgift.

Resistorer

Resistorer har, som namnet antyder, uppgiften att motverka flödet av elektricitet. De används i situationer då det är nödvändigt att kontrollera ström i en krets, som exempelvis i en glödlampa. Utan resistorer skulle många andra komponenter i samma krets överbelastas.

Kondensatorer

Kondensatorer kan liknas vid batterier, i det att de lagrar mindre mängder laddning. Detta i syfte att stabilisera en krets. Det innebär att när du slår av en apparat så slås strömmen inte av helt och hållet (vilket kan vara skadligt för kretsen) utan kondensatorer ser till att övergången blir kontinuerlig.

Transistorer

En transistor är något mer komplicerad än de övriga komponenterna i denna artikel. Transistorer används för att bygga mer sofistikerade kretsar. De kan liknas vid strömbrytare, men till skillnad från en strömbrytare kan du inte manuellt slå på eller av dem. Det är strömmen som flödar genom en transistor som bestämmer läget (på eller av), vilket möjliggör för passiv kontroll av kretsen.